LOOP Summit | Kurumsal Wellbeing Zirvesi

KVKK

AYDINLATMA METNİ

Levent Mahallesi Fulyalı Sokak No:7 Beşiktaş, İstanbul adresinde kurulu Actifit Spor ve Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle “Actifit” olarak anılacaktır) tarafından kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin işbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmenizi amaçlamaktadır:

 • Actifit tarafından hakkınızda hangi kişisel verilerin toplandığı;
 • Actifit’in kişisel verilerinizi nasıl kullandığı,
 • Actifit’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaştığı,
 • Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • Actifit’in verilerinizi nasıl koruduğu,
 • Actifit’in kişisel verileriniz kapsamında otomatik karar verme yöntemlerinin kullanılıp kullanılmadığı; ve
 • Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.

İşbu Aydınlatma Metninin amaçları kapsamında,

 • “Kişisel Veri” tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireye ilişkin bilgiyi; ve
 • “İşleme” Kişisel Veriye ilişkin toplama, izni geri çekme, ulaşma, kullanma, paylaşma, saklama ve imha gibi işlemleri ifade eder.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplaması, Kullanılması ve Paylaşılması

Toplama. Actifit taraflar arasındaki hizmet tanıtımı kapsamında iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, gerekli olduğu durumda fiziksel mekân planlama ve katılımcı güvenlik işlemleri, organizasyon yönetimi, sponsorluk çalışmaları, katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takip edilebilmesi, reklam ve pazarlama çalışmaları ve taleplerin yönetimi için sizlerden Kişisel Veri toplar.

Actifit ve/veya anlaşmalı tedarikçileri tarafından toplanan ve işlenen Kişisel Veriler aşağıdaki gibidir:

Ad, Soyadı

Şehir

Kurum Adı

E-Posta Adresi

Sektör

Unvan

Telefon Numarası

Departman

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen Kişisel Verilerinizden başkaca verileri Actifit ve/veya tedarikçilerinden biri ile paylaşmanız ve/veya Actifit’in uygulamalarına yüklemeniz anılan verileri kendi iradeniz ile alenileştirmeniz anlamına gelmektedir. Tarafınızca alenileştirilen veriler hususunda Actifit ve/veya tedarikçilerinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  1. Hukuki bir yükümlülüğün veya sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin toplanması.

Aşağıda bahsi geçen Kişisel Veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Actifit ve/veya anlaşmalı tedarikçileri tarafından, başta Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata uyum kapsamında ve etkinlik kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gerekli olduğu durumda fiziksel mekân planlama ve katılımcı güvenlik işlemlerinin sağlanması, organizasyon yönetimi, katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takip edilebilmesi amacıyla işlenecektir.

Ad, Soyadı

Telefon Numarası

E-Posta Adresi

 

İlgili Kişisel Veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi, (c) ve (ç) fıkraları uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kişisel verilerin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Bu nedenle, ihtiyaç duyulan Kişisel Verinin ilgili mevzuatlarda öngörülen süreler içerisinde imhasını isteme hakkınız bulunmamaktadır.

  1. Sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla Kişisel Verilerin toplanması.

Ad, Soyadı

Şehir

Kurum Adı

E-Posta Adresi

Sektör

Unvan

Telefon Numarası

Departman

 

Yukarıda anılan toplanan Kişisel Verileriniz, Actifit tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, sponsorluk çalışmaları ve reklam ve pazarlama için ticari amaçlarla açık onayınız kapsamında işlenmektedir.

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1. maddesine dayanmaktadır.

Actifit, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.

1.2. başlıkta anılan ve açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verilerinizin Actifit ve/veya tedarikçileri tarafından bu amaçlarla işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızın Actifit’e iletmenizin ardından Actifit ve/veya tedarikçileri verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir.

Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Actifit’in yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgileri muhafaza etmeye devam edecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin işleme süresi

Kişisel Verileriniz, verilerinizi Actifit ve/veya anlaşmalı tedarikçiler ile paylaştığınız tarihinden itibaren, ilgili mevzuat uyarınca öngörülen saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır.

Kişisel Verileriniz, bu sürenin sonunda ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

 

  1. Yurtdışına aktarma veya açıklama

Açık izniniz doğrultusunda aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz yurt dışında yer alan Microsoft unvanlı, irlanda adresine kayıtlı ve Actifit tarafından server hizmeti alınan şirkete aktarılacaktır:

Size daha iyi hizmet verebilmek adına internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. İnternet sitesinde kalmayı sürdürerek bu çerezlere izin vermektesiniz. Çerez Politikası ANLADIM